Kornai András
Lévai Balázs
Pléh Csaba
Prószéky Gábor
Szakadát István
Varasdi Károly

Az internet a XXI-ik században sokaknak és egyre többeknek a munka, a szórakozás, a kommunikáció mindennapi terepe. Azt viszont, hogy mi történik a háttérben csak kevesen tudják, értik. Nekünk, felhasználóknak kézenfekvő, hogy ha keresünk valamit, begépeljük a kulcsszót, és ömlenek a találatok. A háttérben a matematika és nyelvészet, nyelvtechnológia kutatási eredményei állnak. Ahogy ezek fejlődnek, úgy változik, fejlődik az internet, a web. A mai kerekasztal témája a web egy lehetséges következő fejlettségi szintje, a szemantikus web.

Talking computers of science fiction that understand human beings will soon be part of our everyday life. It is already difficult to obtain any information without first contacting a computer. We use automatic spell-checking when typing text documents. Several language and speech technology applications (word stemming, information extraction) serve us when we use a search engine on the net. These applications work invisibly in the background and make our work much easier. The lecture presents the theoretical bases and operational mechanisms of such applications, from information theory to modern linguistic theories.

Az előadóhoz kapcsolódó további előadások: