előadó
Lovász László Budapesten született 1948-ban. A Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium első matematika tagozatos osztályába járt. Szinte minden matematika versenyt megnyert (Ki miben tudós?, KöMaL, OKTV, Nemzetközi Matematikai Diákolimpia, Schweitzer-verseny stb.). Az ELTE matematikus szakán végzett 1971-ben. Negyedéves egyetemistaként megvédte a gráfok faktorairól írt kandidátusi disszertációját. Világhírű eredménye a perfekt gráfsejtés bizonyítása volt. 1979-ben megoldotta az információelmélet egyik legnevezetesebb problémáját, a Shannon-problémát. Cikke az év publikációja lett az IEEE Transaction Information Theory c. folyóiratban. 31 éves korában lett akadémikus. Az algoritmikus gondolkodásmód elterjesztésének úttörője, az elméleti számítógép-tudomány egyik vezéralakja. 1999-ben megkapta a matematikusok Nobel-díjának tartott Wolf-díjat.