Metamindentudás

Elméleti és gyakorlati kérdések tárgyalása a Mindentudás Egyeteme portál, az új média, valamint általában a mindentudás kapcsán. Miből állna, milyen lenne az ideális tudásinfrastruktúra?

Ez a rövid írás még az ME 2.0 projekt indulásakor született (2009 nyarán). Bár a mondanivaló lényegét szélesebb körben is érvényesnek érzem, itt csak azért közlöm, mert ez az írás sokat magyaráz abból, hogy mire miért gondoltam a Mindentudás 2.0 portál tervezésekor. Még akkor is, ha sok minden átértékelődött menet közben.

Bővebben: Komponensremix - technológiai kitekintés a Mindentudás Egyeteme webjelenlét-stratégiája kapcsán

A Mindentudás Egyeteme 2010-2011-es új szakasza a 2.0-ás címkét viseli, amely egyértelműen (és tudatosan) utal a hálózat világában az utóbbi években megjelent, és a web2.0 címkével jelölt jelenségekre, vonásokra. Bár a web2.0-ás minősítés több szempontból is szerencsétlen, és sokan sokféleképpen értelmezik a fogalmat, annyi talán általánosan, széles körben elfogadott, hogy a web2.0 kategória azokra a jelenségekre utal, amelyekben a korábbi egyirányú, egyoldalú kommunikációt felváltja a többirányú, megosztáson, újrahasznosításon (remixen) alapuló erőforráshasználat. A Mindentudás Egyeteme 2.0 programjának megfogalmazásakor az volt az egyik fontos cél, hogy az ilyen típusú jeleségekből, kezdeményezésekből, programokból minél többet beemeljünk a Mindentudás Egyeteme webjelenlét-stratégiájába.

Bővebben: Mindentudás Egyeteme 2.0 – web2.0

A vezető médiapiacokon az elmúlt évek során egyre szorosabb kapcsolatok épültek ki a televíziós  társaságok és az internetes szolgáltatók között. Az egyre terjedő webes televíziós formátumoknak köszönhetően a két addig elkülönült médium, a tévé és a net, egy közös – bár nem túl szoros – hálózatba szerveződött. A tévé és az internet „laza” integrációja egy új mediális intézményrendszer kialakulását sejteti. Ezt az intézményrendszert „konvergens televíziónak” nevezzük.

Bővebben: A konvergens televíziózás - web, TV, közösség

Mit fizet nekünk a Facebook azért, hogy kitesszük a portálra a logóját, használjuk a beléptetőrendszerét (Facebook connect), és a véleményezést (kommentelést), értékelést (lájkolást) is rajtuk keresztül intézzük. Semmit. Kell nekünk ez? Igen, kell. Fontosnak tartom, hogy a Facebook így és ennyire beépüljön a portálba, illetve a portál is minél jobban benyomulhasson a Facebook terébe. Mindkét irányban sokat nyerhetünk e kapcsolattal, és viselhető az ár, amit ezért fizetnünk kell.

Bővebben: Miért pont Facebook?

Akkor fussunk neki mégegyszer. A Facebook nemcsak azért jó (és kell) nekünk, mert azt remélhetjük tőle, hogy egyfajta "szociális nyomást" fenntartva moderálni képes a hozzászólásokat, de azért is jó (és kell), mert 1) nagyon jó marketing eszközként lehet használni, 2) nagyon jó figyelemmenedzsment képességet ad a kezünkbe, 3) a paradigmaváltást hozó társas navigáció erejének manapság legkiválóbb bizonyítéka. A három tézis ugyanarról szól. Nekem leginkább az utóbbi:
fblike

Bővebben: But I like it