előadó
vitarésztvevő

matematikus, nyelvész, az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója, a BME címzetes egyetemi tanára, a Boston University számítógép-tudományi tanszékének és a Harvard University Kvantitatív Társadalomtudományi Intézetének kutató munkatársa. Matematikai tanulmányait az ELTE TTK matematikus szakán végezte, nyelvészeti PhD-ját a Stanford Egyetemen kapta 1991-ben. Eredményei közül említést érdemel a mondatok közvetlen összetevős szerkezetének matematikai vizsgálata, a beszédfelismerésben használatos ún. rejtett Markov-modellek kiterjesztése az írásfelismerésre, és új technikák bevezetése az információkinyerésben és -visszakeresésben. Tagja az amerikai számítógépes nyelvészek társaságának (ezen belül a matematikai nyelvészeti csoport következő elnöke), a számítógéptudósok társaságának, a villamosmérnökök szövetségének, a Bolyai János Matematikai Társulatnak és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak. Három monográfia szerzője, négy kötet (társ)szerkesztője és mintegy hatvan cikk (társ)szerzője.