vitarésztvevő

A kerekasztal-beszélgetés a Mindentudás Egyeteme hatodik szemeszterének három politológiai ill. politikai filozófiai előadásához kapcsolódik. Mi volt a szerepe a magyarországi rendszerváltásban annak, hogy a politikai erők kölcsönösen jogállami keretek között akarták tartani a forradalmi jellegű átalakítási folyamatot? Tizenöt évvel az alkotmányos rendszerváltás után mi a szakértők véleménye e körülmény hasznáról és volt-e olyan következménye, amit jobb lett volna elkerülni? Mi a magyarázata a demokratikus politikai intézményekbe vetett bizalom folyamatos erodálódásának és miféle kezdeményezésekkel tudna a politikusi elit ezen a tendencián változtatni?

Az előadóhoz kapcsolódó további előadások: