előadó
1946-ban született, 1969-ben szerzett diplomát az ELTE BTK filozófia-esztétika-magyar szakán. 1974-től a szociológiai tudományok kandidátusa, 1985 óta doktora. Az ELTE egyetemi tanára, a TÁRKI elnöke. Kutatási területe a társadalomszerkezet, mobilitás, metodológia. Munkássága meghatározó a "rétegződés-modell" kutatásmódszertanának kidolgozásában. A 80-as években megalkotja a társadalmi struktúra "L-modelljét", melyben bemutatja a kései szocializmus kettős társadalomszerkezetét. 1985-ben létrehozza a kelet-európai régió kiemelkedő piac- és közvélemény kutató intézményét, a TÁRKI-t. Közreműködik az évente megjelenő Társadalmi Riport létrehozásában. Tudományos munkásságát 2001-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.