előadó
Tanulmányait a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte. 1953-tól a Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékének tanársegéde, majd 1964-től egyetemi tanára, 1973-79 között az Egyetem rektora. A Magyar Tudományos Akadémia 1973-ban levelező, majd 1979-ben rendes tagjává választotta, 1985 és 1990 között az MTA elnöke. 1990 óta a University of California, Los Angeles professzora, 1993 óta az egyetem Európai és Eurázsiai Tanulmányok Központjának igazgatója. Első, Ránki Györggyel közösen írott könyve 1955-ben jelent meg; összesen 24 könyv szerzője, illetve társszerzője. Több angol, magyar és amerikai egyetem díszdoktora, hat európai akadémia, közöttük a British Academy, az Osztrák Tudományos Akadémia és az Európai Akadémia tagja. 1995-2000 között a Nemzetközi Történettudományi Bizottság elnöke. Kutatási területe a 19-20. századi Európa társadalom- és gazdaságtörténete, különös tekintettel Közép- és Kelet-Európára.