előadó
1984-1992 között az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadójaként és főigazgató-helyetteseként dolgozott. Ezt követően a Janus Pannonius Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára volt. 1994-től mint a Természettudományi Kar dékánja, 1997-től pedig mint az egyetem rektora tevékenykedett. 2000 és 2003 között a Pécsi Tudományegyetem rektora volt. Kutatási tevékenysége túlnyomó részben a gazdasági és társadalomföldrajz, a népesség- és településföldrajz, valamint a nehezen definiálható, multidiszciplináris megközelítést feltételező regionális tudomány területére koncentrálódik. Kutatási témái között egyaránt szerepeltek települési szintű, kistérségi, makroregionális, országos és nemzetközi jellegű vizsgálatok.