előadó
Pályáját elméleti részecskefizikusként kezdte, csoportelméleti módszerek alkalmazásával foglalkozott. Érdeklődése az 1980-as évek elején fordult az űrfizika felé. Az üstökösök vizsgálatával foglalkozott, optikai eszközökkel vizsgálták a felszínt és a felszíni folyamatokat; töltött részecske analizátorok méréseire alapozva a napszél és az üstökösök kölcsönhatását vizsgálták. Jelenleg a napszél és a nem-mágneses bolygók kölcsönhatásait tanulmányozza.