előadó
1972-től mindmáig az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében dolgozik, jelenleg mint kutató professzor. 1978-től a Közgazdasági Egyetem Jogi tanszékén oktatott, 1998 óta az ELTE Polgári Jogi Tanszékén másodállású egyetemi tanár. A Közép-európai Egyetem Jogi Programjának létrehozója, 1990 óta évente egy szemesztert az Egyesült Államokban tanít (megosztva a University of Chicago, a Cardozo Law School és a New York University Law School között). Kutatási területe a jogszociológia, jogfilozófia, a polgári jog elmélete (a jog gazdasági elemzése), az összehasonlító alkotmányjog, illetve a környezetvédelmi jog fentiekkel kapcsolatos határkérdései.