előadó
Veszprémben született 1922. október 13-án. 1947-ben avatták rabbivá. 1981-ben a Budapesti Izraelita Hitközség főrabbijává hívták meg, e tisztséget 1985-ig töltötte be. Ekkor az Országos Rabbiképző Intézet igazgatói tisztségére nyert kinevezést, e minőségében tejesített szolgálatot 1997-ig. Felekezete a neológ hitközségek országos főrabbijává választotta.