előadó
vitarésztvevő

akadémikus, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese

Az ELTE fizikus szakán végzett 1986-ban. 2010 óta az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet igazgatóhelyettese. Fő kutatási területe az elemi részecskék közötti erős kölcsönhatás és az erősen kölcsönható anyag tulajdonságainak elméleti és kísérleti vizsgálata. 1986 óta a KFKI RMKI-ban kutat, több évet töltött vendégkutatóként az USA-ban a Duke, Texas A&M, Kent és Columbia Egyetemeken. 2005 óta a magyar ALICE csoport vezetője a CERN LHC gyorsító mellett folyó nagyenergiás kísérletben. 1992-től az MTA kandidátusa, 2000-től az MTA doktora, 2010-től az MTA levelező tagja. Elméleti eredményeiből 150 tudományos cikk jelent meg, továbbá a CERN NA49 és az ALICE kísérletek résztvevőjeként közel 100 kísérleti cikk szerzői közt szerepel. Hivatkozásainak száma több mint 6000, h-faktora 44. 1989 óta tanít az ELTE-n nagyenergiás magfizikát, 2000 óta az ELTE magántanára.