előadó
vitarésztvevő
díjazott

fizikus-csillagász, az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének tudományos igazgatóhelyettese

A szegedi József Attila Tudományegyetem fizikus szakán végzett 1996-ban. Doktori fokozatát 2000-ben, az MTA doktora címét 2007-ben szerezte meg. 2002 és 2009 között Ausztráliában élt és kutatott a University of Sydney munkatársaként, Magyarországra hazatérését az MTA Lendület Fiatal Kutatói Programja keretében elnyert pályázata tette lehetővé. 2010 óta az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese. Kutatásai mellett folyamatos oktatási és tudományos ismeretterjesztői tevékenységet vállal. Szakterülete az asztrofizika, különös tekintettel a csillagok belső szerkezetét kutató asztroszeizmológiára, a más csillagok körül keringő exobolygókra, valamint a kölcsönható kettőscsillagok fizikájára. Közel 300 tudományos közleménye mellett számos népszerűsítő cikk szerzője, 2006 óta pedig ahirek.csillagaszat.hu tudományos híportál főszerkesztője. A magyar-ausztrál-szerb hármas állampolgárságú kutató két gyermek apja.