előadó
vitarésztvevő

  a zürichi Műszaki Egyetem építészetelmélet professzora

Egyetemi tanár, a svájci ETH Zürich építészetelmélet professzora. Tudományos szakterülete Kelet- és Közép-Európa 19. és 20. századi építészettörténete, az építészetelmélet története és az építőanyagok és szerkezetek ikonológiája. Kutatásainak jelentős szerepe volt az építészettörténet transznacionális hatásmechanizmusainak feltárásában. Hét évig kutatott és tanított az Egyesült Államokban. Oktatói tevékenysége mellett több mint 20 könyv és 200 publikáció szerzője és szerkesztője, több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja és nemzetközi konferenciák szervezője. 2003-2004-ben a MOME Budapest vendégprofesszora volt.