előadó

geológus, a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének docense

A Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének oktatója. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett geológusi diplomát. PhD fokozatát a Kassai Műszaki Egyetemen nyerte el. Kutatási területe a hazai és szlovákiai epitermális, alacsony hőmérsékleten képződött érctelepek vizsgálata. Számos hazai és nemzetközi projekt megvalósításában vett részt, többségükben projektvezetőként. A Magyarhoni Földtani Társulatban az Oktatási Szakosztály elnöke. Tagja a European Federation of Geologists tanácsának, valamint nem akadémikus képviselője a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztályának. A változó Föld című könyve eddig két kiadásban jelent meg.