díjazott

  A harmincnégy éves matematikus, közgazdász a kooperatív játékelmélet kutatójaként olyan helyzeteket vizsgál, ahol megengedett a játékosok közötti együttműködés, és ez a közös tevékenység hat az abban részt nem vevő játékosokra is. A játékelmélet arra keres választ, hogy ilyenkor a résztvevők milyen csoportokat alkotnak, illetve hogyan osztják el a csoport bevételét. A kutató foglalkozik kockázat- és hatalomelosztási problémákkal, a hatalmi indexek paradoxonjaival. Kóczy Á. László és kutatócsoportjának eredményei segíthetik a szabad piaci versenyt korlátozó kartellek elleni küzdelmet is, és hozzájárulhat a globalizáció miatt rendkívül összetett gazdaság-politikai problémák megértéséhez. A fiatal tudós szerint a Lendület Program a régióban páratlan támogatást biztosít a pályázat nyerteseinek. Bár - mint mondta - ő alapvetően elméleti kutatást végez majd, úgy vélte, hogy kutatócsoportjának eredményeit az üzleti élet szereplői is felhasználhatják.