díjazott

Papp Balázs 1977-ben született Debrecenben, ahol 2001-ben szerzett biológia – fizika tanári és biológus diplomát. Ugyanebben az évben az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el és Pro Scientia Aranyéremmel tüntették ki.

Az ELTE-n végzett doktori tanulmányai óta több vezető európai kutatócsoportban dolgozott (a bath-i, a manchester-i, és a cambridge-i egyetemen). 2007-ben tért haza Manchester-ből, ahol a Human Frontier Science Program ösztöndíjasa volt.

Papp Balázs az elmúlt években egy születőben lévő új tudományterületen, a rendszerbiológiában végezte kutatásait, és eredményei a legrangosabb szakfolyóiratokban jelentek meg (Nature, Nature Genetics, Nature Reviews Genetics, PNAS).

Munkáit számos kommentár méltatta például a Genome Biology és a The Scientist hasábjain. Eredményeit a BBC is népszerűsítette.

A „Faculty 1000 of Biology” négy munkáját a szakma legrangosabb publikációi közé választotta. Gyakori meghívott előadója nemzetközi konferenciáknak és vezető laboratóriumok szemináriumainak. Papp Balázs több nemzetközi és hazai pályázat és díj nyertese, többek között 2007-ben Junior Prima Díjjal tüntették ki.