előadó
Horváth Ferenc az ELTE Természettudományi Karán szerzett geofizikus diplomát 1967-ben. Egész szakmai pályáját a lemeztektonikai elmélethez való korai kötődés, és az elméletnek az alpi-mediterráni térségre való úttörő alkalmazása irányította. Eredményei elismeréseként az Academia Europaea tagjává választották, európai és amerikai tudományos társaságok tiszteleti tagsággal ismerték el és több rangos hazai és külföldi kitüntetést kapott. Jelenleg az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének vezető professzora, valamint a Földrajz- és Földtudományi Intézetnek az igazgatója.

Az előadóhoz kapcsolódó további előadások: