előadó
vitarésztvevő
1976-ban szerez fizikusi oklevelet az ELTE-n, majd az MTA KFKI Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetébe kerül. 1989-ben elnyeri a Fizikai tudományok doktora címet és 1991-től a KFKI-MFA tudományos tanácsadója. 1992-től a Budapesti Műszaki egyetem kutatója, 1993-tól professzora, később tanszékvezetője, 2001-től az MTA levelező tagja, 2007-től rendes tag. Jelenleg a BME Fizikai Intézetének igazgatója és a Helsinki Műegyetem külső professzora. Kutatási témái a folyadékok atomi dinamikájának elmélete, perkolációelmélet, fraktál növekedési és mintázatképződési jelenségek; jelenleg szemcsés anyagokkal, gazdaságfizikával és hálózatokkal foglalkozik. Számos hazai és nemzetközi tudományos testület tagja, több rangos ösztöndíj és tudományos elismerés birtokosa. Közel 200 tudományos cikk (társ)szerzője.