előadó
1959-ben a BME-n szerzett vegyészmémöki diplomát. 1967-ben kandidátusi, 1973-ban tudományok doktora fokozatot szerzett. 2001-ben az MTA levelező tagjává választották. Az infravörös és mágneses magrezonancia spektroszkópia nemzetközileg is elismert művelője, több jelentős magyar és angol nyelvű szakkönyv, egyetemi jegyzet szerzője. 1990 és 1999 között a Magyar Kémikusok Egyesületének alelnöke. A Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, 2003-től főszerkesztője. 1994-ben eredményeiért Széchenyi-díjjal tüntették ki. 1999 és 2002 között Széchenyi-ösztöndíjas. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Honoris Causa doktorrá avatta.