előadó
1956-ban született. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. 1981-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Egyetemi évei alatt Szentágothai János volt rá döntő hatással. Végzés előtt meghívást kapott a Cambridge-i Egyetemre. Később a Leuveni Katolikus Egyetemen tanult, és itt kezdte meg idegtudományi kutatásait és 1988-ban itt védte meg a látórendszer idegélettanának vizsgálatával kapcsolatos PhD disszertációját. Majd meghívást kapott a stockholmi Karolinska Intézetbe, ahol azóta is dolgozik. Képalkotó eljárások, elsősorban pozitron emissziós tomográfia (PET) segítségével próbálja az emberi agy titkait feltárni.