előadó

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora. Tanulmányait a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte. 1989-91 között a Zalka Máté, majd Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán parancsnoki beosztást töltött be. 1977-ben bölcsészdoktor, 1987-ben a hadtudomány doktora fokozatot szerzett. 1988-ban nevezték ki egyetemi tanárrá, 2001-ben az MTA levelező tagjává választották. Fő kutatási területe a Magyar Királyi Légierő, illetve a II. világháború utáni katonai felsőoktatás története. Katonai, oktatásszervezői, valamint tudományos tevékenységét számtalan díjjal és kitüntetéssel ismerték el.