előadó
vitavezető
vitarésztvevő
Budapesten született 1953-ban, az ELTE bölcsészettudományi karán végzett 1977-ben. 1988 óta bölcsészdoktor, 1996-ban szerzett PhD fokozatot a filozófiai tudományokban. 1985-től 2002-ig a Magyar Táncművészeti Főiskolán oktatott. 2005-ben habilitált az ELTE-n, jelenleg ugyanott a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet egyetemi docense. Főbb kutatási területei: a művészettörténet tudománytörténete, értelmezésproblémák Caravaggio és Rembrandt művészetével kapcsolatban, interpretációelmélet, illetve a tér- és testművészetek hermeneutikája.