előadó
Szegeden tanult, doktori témája a tanyai kisiskolák bezárásának társadalmi hatása. 1983-ban kandidátus a középiskolák földrajzi elérhetőségének, a társadalmi összetétel iskolázási szokásokkal való összefüggéséről írt értekezéséért. Regionális kutatásai a 80-as évektől terjedtek ki a roma gyermekek és családok iskolához való viszonyára. Férjével, Hegedűs T. Andrással számos ízben írt a családi szocializációról, az interkulturális nevelésről. 1998-ban habilitált Debrecenben, 2003-tól az MTA doktora. A Felsőoktatási Kutatóintézetben ma is dolgozik. 1998-tól a Pécsi Tudományegyetem professzora, a Romológia Tanszék vezetője.