előadó
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizika Tanszék professor emeritusa. 1966-72 között az ELTE rektora, majd 1972-75 között rektorhelyettes. 1960-ban a fizikai tudományok doktora tudományos fokozatokat szerezte meg, 1982-től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Fontos kutatási területe volt az anyag gyenge kölcsönhatása, a neutrínók fizikája, emellett érdeklődéssel tanulmányozta a relativitáselmélet és a kvantummechanika alapproblémáit.