előadó
1936-ban született. 1960-ban szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1963 és 1967 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen fizikusi tanulmányokat folytat. Pályáját a DOTE Kórélettani Intézetében kezdte, majd 1968-tól a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének igazgatója. 2002-től a Debreceni Egyetem Molekuláris Medicina Központjának igazgatója. Számos alkalommal volt vendégprofesszor neves külföldi kutatóintézetekben: a göttingeni Max Planck Biofizikai Kémiai Intézetben, az USA Nemzeti Egészségügyi Intézetében (NIH), és a San Franciscó-i Egyetemen. Tagja az Európai Molekuláris Biológiai Szervezetnek (EMBO). Több nemzetközi folyóirat, így az Eur. Biophys. Journal szerkesztőbizottságának tagja. Főbb kutatási területei: a sejtmembránok szerkezete, a sejtfelszíni receptorok és ioncsatornák szerepe az immunológiában, transzmembrán jelátvitel, lézerfizikai módszerek alkalmazása a sejtbiológiában. Debrecenben él.