előadó
Zrínyi Miklós kémikus, a kémiai tudományok doktora, a BME egyetemi tanára Jákón született, 1949-ben. 1992 óta a BME Fizikai Kémiai Tanszékének vezető kutatója, 1994-től tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatási területe az intelligens anyagok elõállítása és tulajdonságainak vizsgálata, polimergélek mechanikai, termodinamikai és orvosbiológiai tulajdonságainak tanulmányozása, mintázatképződések vizsgálata gélekben. Szakterületének nemzetközileg is kiemelten elismert művelője. Egy könyv, hat könyvfejezet és több mint 140 tudományos közlemény szerzője illetve társszerzője.