előadó
1982-től a biológiai tudomány doktora. Fő kutatásai a biogeográfia és az evolúciókutatás határterületeire irányulnak, jelentős súllyal folytat zootaxonómiai (rovartani) és konzervációbiológiai-populációökológiai és -genetikai vizsgálatokat is. Munkássága hozzájárult az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park megalapításához, a Szatmár-Beregi és a Zempléni Tájvédelmi Körzet kialakításához, újabban pedig a NATURA 2000-es, európai jelentőségű védett területek hálózatának kialakításához. Az MTA Természetvédelmi Bizottságának elnöke, tagja az MTA Zoológiai Bizottságának, és több nemzetközi és hazai tudományos testületnek. Négy évtizedes egyetemi (graduális és posztgraduális) oktatómunkájával, új kutatási irányok kezdeményezésével és a zoológia szakmai utánpótlásának nevelésében iskolateremtő munkát végzett.