előadó
1951-ben született. Történészi pályafutását levéltárosként kezdte Kecskeméten. 1977-1985 között a MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, 1986-1991 között a Magyarságkutató Intézet igazgatóhelyettese. 1991 óta az ELTÉ-n tanít, 1996 óta a történettudomány habilitált doktora, 1998 óta az Újkori Magyar Történeti Tanszék professzora. 1993-1998 között megszakításokkal az Indiana University (USA) Magyar Tanszékén volt vendégtanár. 2001-ben lett az MTA levelező tagja. Fő kutatási területe a 20. század magyar politikatörténete, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra (Trianon, Horthy-korszak).