előadó
1970-ben szerzett angol-olasz szakos tanári diplomát az ELTE-n, később iranisztikai és jiddis tanulmányokat is folytatott. 1972 óta az ELTE Angol Tanszékén tanít, 1995-től docens. Kutatási területe az angol és magyar nyelvészet, különösen a nyelvi hangtan, nyelvtörténet, etimológia. 1994-től kandidátus. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében koordinálta a magyar strukturális fonológiai munkálatokat, kutatásai különösen a magánhangzók és a hangsúly terén hoztak újat.

Az előadóhoz kapcsolódó további előadások: