előadó

akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár

Szakterülete a szilárd testek elektromos és mágneses jelenségeinek kísérleti tanulmányozása. Kutatócsoportjával különleges elektromos és mágneses tulajdonságú kristályokat vizsgál az abszolút nulla fokot megközelítő alacsony hőmérsékleteken és extrém nagy mágneses terekben. Kutatásai kiterjednek a nanoszerkezetek kvantumos jelenségeinek tanulmányozására, spintronikai és molekuláris elektronikai alkalmazások lehetőségeinek feltárására.