előadó
vitarésztvevő
Szűkebb szakterülete a szilárdtestek fizikája és az optika. Kísérleti munkái során vizsgálta a szilárd testek és folyadékok mikroszkópikus tulajdonságait neutronsugárzás valamint fény, elsősorban lézerfény segítségével. Foglalkozott új típusú lézerek létrehozásával és alkalmazásával, különös tekintettel az orvosi, technológiai és méréstechnikai felhasználásokra. Legutóbbi munkáiban egy új típusú extrém felbontású mikroszkóp kifejlesztésén ill. felületfizikai alkalmazásán fáradozott.