előadó
1993-ban az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézetének Doktoriskolája keretei között megalakította a Reneszánszkutatások Posztgraduális Központját (CHER). 1993-tól egyetemi docens az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, 1995-től habilitált egyetemi tanár. 2002 júliusától az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének vezetője. A reneszánsz és a verstan kutatója, a szövegkiadás korszerűsítője, a számítógépek irodalomtudományi alkalmazásának egyik elindítója. Szövegkiadásaival és 1982-es történeti-poétikai monográfiájával új irányt adott a Balassi-kutatásnak. Fontos eredménye József Attila értekező munkáinak a világháló számára készült kiadása.