előadó
1932. június 28-án született Budapesten. 1955-ben okleveles botanikusként végzett és az ELTE Növényrendszertani Tanszékére került az MTA státusával. 1968-ban az Université de Paris (Orsay) Botanikai Intézeteiben trópusi botanikai posztgraduális kurzust végzett. 1977 szeptemberében került az MTA Botanikai Kutató Intézetébe, amelynek 1978 január 1-től tudományos igazgatóhelyettese, egészen 1989 nyaráig. A JPTE rektorának meghívására Pécsre ment, és átvette a Növénytani Tanszék vezetését. 1989-ben a Tanárképző Kar dékánja lett, és Hámori József professzorral megszervezték és elindították az egyetemi szintű biológus tanárképzést. 1997-ben pályázat útján elnyerte az MTA Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatói posztját, ahol megkezdte az Ökológiai Központ és a hozzá kapcsolódó országos Ökológiai Hálózat kiépítését.