előadó
Andrásfalvy Bertalan etnográfus, a néprajztudomány doktora Sopronban született, 1931-ben. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK román-magyar és muzeológia-néprajz szakán végezte. 1985-89 között az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának főmunkatársa, osztályvezetője, 1990-93 között művelődési és közoktatási miniszter, majd 1993-tól a JPTE egyetemi tanára. Kutatási területe: népi gazdálkodás, szőlészet, gyümölcstermesztés, állattartás, népköltészet, néptánc, történeti néprajzi kutatások, néprajzi csoportok együttélése, egymásra hatása, a néphagyomány jelentősége a jövő közművelődésében. Kötetei jelentek meg a magyar nép hagyományos ártéri gazdálkodásáról, írt néprajzi tankönyvet, s mintegy 160 tudományos cikk szerzője.