A portál szellemiségének és tartalmi színvonalának biztosítása érdekében a portál minden látogatójától elvárjuk, hogy elfogadja és kövesse az ME 2.0 alábbi moderálási alapelveit, illemszabályait.

A portál a tudományon belüli kommunikációt szolgálja. Nem célja, hogy vitát folytasson az áltudományos nézetekkel vagy az egyes témakörökben jelentkező tudományon kívüli álláspontokkal. A vitát nem óhajtja elkerülni, de kizárólag tudományos jellegű érvelést fogad be, az ettől eltérő érvelést moderálással szűri ki. A portál filozófiája szerint a tudományban helye van a nyílt vitának, de ennek előfeltétele a tárgyszerűség és a résztvevők valamilyen mértékű szakmai kompetenciája. A moderálás segít elkerülni a terméketlen áldemokratikus „párbeszédet”. Ezért a ME portál olyan szakértőket ruház fel moderálási jogosultságokkal, akik a maguk területén ezzel a kompetenciával rendelkeznek és alkalmasak arra, hogy biztosítsák a felhasználók folyamatos és célirányos kommunikációját, fölismerjék és eltávolítsák a teljességgel tudománytalan, illetve megtévesztő, áltudományos véleményeket, a tudományos diskurzushoz méltatlan személyeskedést.

A moderátorok nem szerkesztők, nem nyúlnak bele az egyes posztok szövegébe, csupán arra figyelnek, hogy a vita az érvényes jogszabályokban, illetve a jelen moderálási elvekben és illemszabályokban foglalt normális keretek között maradjon. A szakmoderátorok jogot kapnak arra, hogy a fórumok rendeltetésszerű működését krónikusan akadályozó felhasználók jogosultságait átmenetileg korlátozzák, esetleg végleg töröljék őket a regisztráltak adatbázisából. A moderátornak az eszmecserék öncélúvá, terméketlenné válásakor joga van a topic végleges lezárására is. A moderátor – noha megteheti – törléseit nem köteles indokolni.

Alapelvek:

1. A portálon mindenki szabadon regisztrálhat és véleményt nyilváníthat.

 • a hozzászólások és viták konstruktív és udvarias keretek között tartása miatt ajánlott, hogy a felhasználó saját, valós nevével jelenítse meg önmagát beszélgetőtársai előtt;
 • tilos más felhasználó, közéleti vagy tudományos szereplő nevét vagy azzal könnyen összetéveszthető felhasználó nevet választani. a moderátorok jogosultak a félrevezető felhasználóneveknek a felhasználói adatbázisból való törlésére;
 • a felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak (különösen bejelentkezési azonosítójának és jelszavának) védelme érdekében.
 • a felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, tilos más felhasználó adatainak gyűjtése, tárolása és továbbítása.

2. Az ME 2.0 oldalain tilos bármilyen, a Magyar Köztársaság Alkományába ütköző ill. a Magyarországon hatályos törvényeket sértő tartalom közzététele.

3. A fórumokban tilos minden, nyílt vagy bujtatott reklámüzenet közzététele, politikai vagy kereskedelmi célú propagandatevékenység, kampányolás és a felhasználó egyéb – a portál filozófiájától idegen – befolyásolási kísérlete.

4. A Mindentudás Egyeteme tudományos portál, ezért a hozzászólóktól elvárjuk, hogy

 • mindig tartsák magukat az adott tudományos témához ill.- kérdésfeltevéshez, ne kalandozzanak el ill. ne ismételjenek fölöslegesen;
 • figyeljék az adott csatorna forgalmát és a diszkusszió alakulását, hogy el lehessen kerülni korábban már kibeszélt kérdések fölösleges újbóli felvetését, a fárasztó ismétléseket;
 • egy hozzászólást ne küldjenek el többször, ne csatoljanak hozzá fölösleges mellékleteket;
 • tekintsék hozzászólásukat a közös diskurzus részének, tehát írjanak mások számára is követhető nyelven és stílusban;
 • állításaikat tárgyszerű, racionális és szabatos érvekkel támasszák alá;
 • idézés esetén pontosan adják meg forrásuk adatait;
 • tartsák szem előtt, hogy hozzászólásuk milyen reakciókat válthat ki másokból: ezért mindig fogalmazzanak félreérthetetlenül és pontosan;
 • ha tévedésre, hibára bukkannak, udvariasan hívják fel rá a szerző figyelmét és érvekkel, tényekkel igzolják is alá észrevételük jogosságát;
 • tartózkodjanak vitapartnereik minősítésétől és korlátozódjanak az állítások, érvek és ellenérvek mérlegelésére; kerüljék a szélsőségeses hangnemet;
 • a terjedelemben is tartsanak mértéket, kerüljék az extrém hosszúságú gondolatmeneteket és csatolmányokat (a portál nem publikációs fórum);

5.  Hozzászólásai során – a hatályos törvényeken és az érvényes jogszabályokon túl – mindenkinek tiszteletben kell tartania mások emberi méltóságát és magánélethez való jogát is. Azonnali törlésre kerülnek a rasszista, kirekesztő, rágalmazó vagy gyűlöletkeltésre alkalmas, trágár vagy obszén hozzászólások.