A nanotechnológia a jövő technológiája. A benne rejlő lehetőségeknek köszönhetően a 21. század meghatározó, kulcstechnológiájának tekinthető. A nanotechnológia fejlődése nemcsak az ipari szektorokat érinti, de nagy szerepet játszik a társadalmi problémák megoldásában is. Két évtizednyi K+F tevékenység eredményeinek köszönhetően olyan tulajdonságú anyagok, kerámiák és kompozitok jöttek létre, amelyek forradalmasítanak egy sor ágazatot, többek közt a mezőgazdaságot, gyártástechnológiát, gyógyszeripart, elektronikát, textilipart, stb. A nanotechnológiát használó K+F és az iparágak számos ún. horizontális (minden iparágat és szolgáltatást érintő) kihívással szembesülnek. Ide tartozik többek között a termékek és a gyártás fenntarthatósága, biztonsága és biztonságossága, a szabványosítás, a piacra vitel kérdései, de a multidiszciplináris emelt szintű oktatási rendszerek fejlesztése is. A tömegek széleskörű elérése is fontos abból a szempontból, hogy a megfelelő társadalmi kérdésekre -többek között a fenntarthatóságra és a biztonságra- mindenki választ kapjon. A tudatosság növelése, a figyelemfelkeltés és tájékoztatás kulcsszerepet játszik a nanotechnológiai termékek piacra vitelében.


Az EuroNanoForum’2011 (ENF’2011, http://euronanoforum2011.eu/) volt a legnagyobb nanotechnológiai konferencia és kiállítás 2011-ben Európában. A konferencia kísérőrendezvényeként megkezdődött a “Nanocsodák – Mozgásban” interaktív kiállítás kialakítása. A kísérletek összeállításának tudományos-technikai hátterét az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete (MFA, http://www.mfa.kfki.hu) biztosítja, és a Csodák Palotája működteti.

A “Nanocsodák – Mozgásban” mobil kiállítás 2011 őszétől 2-3évig járja a magyar településeket. A kiállítás magyarul és angolul, audiovizuális és interaktív módon, közérthető formában fogja bemutatni a legújabb eredményeket. Fontos, hogy a kiállítás bejárja az országot, eljusson minden régióba és nagyobb településre.

 

A kiállítás vonzó, népszerű és közérthető módon szeretné megmagyarázni, összefüggéseiben láttatni, hogy mi is a

  • nanotudomány (kis méret, nagy fajlagos felület, kvantum-hatások);
  • anyagi struktúrák (pl. grafén) előállítása, vizsgálata, karakterizációja;
  • természetes- (pl. pillangószárny, opál) és mesterséges nanofelületek (pl. szuperhidrofób felületek, kolloidkristályok, vékonyrétegek);
  • mikro- és nanoelektronika (IC-technológia, a miniatürizálás fizikai korlátai, új architektúrák);
  • NEMS/MEMS tervezése és gyártása;
  • nanoméretű érzékelők (pl. gáz, tapintás, erő);
  • nanotechnológia az egészségügyben (pl. nanoezüst, gyógyszergyártás, biochipek, csontpótlások);
  • nanotechnológia a környezetért (pl. LED, világítás, autóipari alkalmazások, víztisztítás);
  • nanotechnológiai piaci termékek (csomagolás, festékek, kozmetikumok, padló).

 

A kiállítás támogatói a General Electric Hungary Kft., a Graboplast Zrt.  és a Lynbond 2000.