előadó Arany János
  1. Liszt élete kétféleképpen mutatta és járta be a legkisebb és legnagyobb dolgok (ér és óceán...) közötti utat.
  2. Karrierje a szülők doborjáni falusi házacskájából nagypolgári szalonokon keresztül királyi palotákig és a vatikáni pápai rezidenciáig vezető úton vitte végig.
  3. Emberi fejlődése viszont a világra szóló tehetség kiaknázásától a zenei újításokban játszott európai mértékű vezető szerepen át a magyar kultúra iránti elkötelezettség fölismeréséig vezetett.

Másképpen (Liszt levele Augusz Antalhoz):
...man darf mir wohl gestatten, daß ungeachtet meiner beklagenswerten Unkenntnis der ungarischen Sprache, ich von Geburt bis zum Grabe im Herzen und Sinne Magyar verbleibe, und demnach die Cultur der ungarischen Musik ernstlich zu fördern wünsche.” [...engedtessék meg nekem, hogy eltekintve a magyar nyelvben való sajnálatos járatlanságomtól, születésemtől síromig szívemben és lelkemben magyar maradjak, s ezért a magyar zene kultúráját komolyan kívánjam előmozdítani.”]