előadó Lázár István, CSc.

Az oxigén két allotrop módosulata a dioxigén (O2) és az ózon (O3). A dioxigén meghatározó szerepet játszik a légzésben és az élet fennmaradásában, az ózon pedig védelmezi a földi életet a Nap káros, ibolyántúli sugaraitól. Az előadás során megismerkedünk a módosulatok fizikai és kémiai tulajdonságaival, részletesen foglalkozunk az ózonréteg keletkezésével és bomlásával, az ózonlyukkal és a fotokémiai füstköddel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémákkal.