előadó Sulyok Gábor, PhD, egyetemi docens, tudományos dék

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa rendszeres szereplője a világpolitikai tárgyú híreknek, ám hatáskörének és feladatainak egyes részletei csak viszonylag szűk körben váltak ismertté. Az előadás a testület tevékenységének alighanem legfontosabb szegmensét - a béke veszélyeztetése, a béke megszegése és a támadó cselekmények esetén alkalmazható eljárást - veszi nagyító alá. Felvázolja többek között a nemzetközi békét és biztonságot veszélyeztető vagy sértő események minősítésének jogi hátterét, áttekinti az elfojtásuk érdekében igénybe vehető tanácsi eszköztárat, bemutatja a köznyelvben csak "szankcióként" ismert, kötelező erővel bíró kényszerintézkedések típusait és lehetséges tartalmát, továbbá rávilágít a testület páratlanul széles mérlegelési és döntési szabadságára. Az előadás témájának különös aktualitást kölcsönöz hazánk azon törekvése, hogy a kelet-európai regionális csoportnak járó nem állandó tanácsi hely betöltése révén, 2012 és 2013 között részt vehessen a testület munkájában.