előadó Botos Máté, egyetemi tanár, dékán

Emmanuel Todd francia társadalomtudós megállapítása szerint összefüggés áll fenn a családi struktúrák és a politikai ideológiák elterjedése között. A kollektivista eszmék elfogadottságának térbeli eloszlása és a dominánsan kommunitárius családtípusok földrajzi elterjedtsége közötti korreláció ezt az elméletet igazolja. E teória megvilágításában sajátosan értelmezhetővé válnak az európai történelem főbb trendjei és konfliktusai is.