előadó Szentgyörgyi SzilárdSzentgyörgyi Szilárd, egyetemi
20
11
03
18
Előadó

Új korszak kezdetén állunk a fizikában: 2009-ben elindult a CERN nagy hadronütköztetője, a világ legnagyobb részecskegyorsítója. Az itt várt új fizikai eredmények alapvetően módosíthatják az anyag legmélyebb szerkezetéről és az Univerzum születéséről alkotott képünket. A kísérletekben használt csúcstechnológiákkal a jövőben az orvosi diagnosztikában, nagyméretű adatbázisok feldolgozásában vagy a biztonságtechnológiában is találkozhatunk. A nagy hadronütköztetőben folyó kutatások, melyek számos magyar szakember és diák részvételével zajlanak, már jelenleg is a nagyközönség érdeklődésének középpontjában állnak. Az új eredmények pedig erősíteni fogják a tudományos kutatásokba vetett bizalmat.

We are at the beginning of a new age in physics: the Large Hadron Collider Ring of CERN, the world’s largest particle accelerator was put into operation in 2009. The new physical results expected from it could basically modify what we know about the deepest structure of material and the birth of the Universe. In the future, cutting-edge technologies applied in these experiments could be used in medical diagnostics, in the processing of large data bases or even in security technology. The research carried out in the large hadron collider (with the participation of many Hungarian scientists and students) is already in the focus of public attention. The new results will strengthen trust in scientific research.

Angol fonetika


ENG
2011.03.29

Az előadás a Pannon Egyetem elsőéves anglisztika szakos hallgatóinak megtartott Angol nyelvészet 1: Fonetika előadás c. tantárgyának egyik része. Az előadás az angol nyelv egyik olyan szempontját veszi célba, ami a nyelvtanulóknak igen komoly problémát okoz: mennyire és hogyan jósolható meg egy angol szó kiejtése a helyesírása alapján? Melyek a helyesírás és a kiejtés közötti kapcsolatot igazgató szabályok? Az előadás ezen kérdések alapfogalmait és alapvető szabályszerűségeit mutatja be. Az előadáshoz kapcsolódó tankönyv ingyenesen letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapjáról itt.


HUN
2011.03.29