előadó Illés Béla, Dr. habil.

Napjainkban egyre nagyobb hatást gyakorol a gazdaság fejlődésére a globalizáció, melynek egyik következménye a logisztikai jellegű feladatok számának megsokszorozódása, a logisztika tudományának térhódítása. Az előadás átfogó képed ad a logisztika, mint modern tudomány fejlődéséről, a legfontosabb fogalmakról és alapelvekről. Konkrét példákon keresztül kapunk betekintést a napjainkban egyre inkább elterjedő logisztikai hálózatok működésébe.