előadó Hartl Éva, egyetemi docens

Az előadás a mindennapok között helyet foglaló, szép színfoltokat jelentő ünnepeket, és az ünnepek a gyermekek játékára gyakorolt hatását mutatja be. Az ünnep fogalmának, fajtáinak értelmezése mellett gyakorlati példákon keresztül érzékelteti az óvodás korú gyermek játéktevékenységének és az ünnepek összefüggéseit. Kiemeli a felnőtt, az óvodapedagógus feladatait, és ötleteket ad az ünnepek játékban való megjelenítéséhez, és az ünnep lényegének megértéséhez.