előadó Mátyás Csaba, akadémikus

A biológiai rendszerek jellegzetessége a nem-lineáris, késleltetett reakció, ami a kaotikusnak tűnő reakció előrejelzését, extrapolálását nehézzé teszi. Hosszú életciklusú, fás növényfajokon mutatjuk be az ökoszisztéma lehetséges reakcióit, illetve a válaszadás korlátait:
  1. rugalmasság (plaszticitás, akklimáció) és öröklődő változások?
  2. spontán „vándorlás” a felső és alsó elterjedési határon
  3. genetikai alkalmazkodás: szelekció és korlátai
A stresszhatások előrejelzése modellek segítségével: statisztikai és folyamatmodellek