előadó Orosz István, DLA, akadémikus

Egy reneszánsz kori képzőművészeti jelenség, az anamorfózis bemutatásával, modern kori megújításával, illetve a fogalom kiterjesztésének lehetőségeivel foglalkozik az előadás. Akár technikai, akár filozófiai aspektusból vizsgálódunk, a különös nézőpontok szerepe megkerülhetetlen. Minthogy más ábrázolási műfajokban is döntő a nézőpont, a szemszög, ezért tágabb értelemben ezek is (például az úgynevezett „lehetetlen tárgyak“ és „elrejtett arcok“) felfoghatók anamorfózis gyanánt.