előadó Kulcsár Szabó Ernő, MTA rendes tagja

Az előadás a humán tudományokban a 20. század elejétől kibontakozó szellemtörténeti iskolák és irányzatok átfogó gondolkodástörténeti hátterét és szemléleti alapzjait vázolja föl. Wilhelm Dilthey (1833-1911) hatásának jelentőségét hangsúlyozva bemutatja a pozitivizmus “megismerés”-fogalmának szellemtörténeti kritikáját és a humán (vagy szellem-)tudományok hermeneutikai orientációjának legfontosabb megnyilvánítóit (elemzés helyett interpretáció, oksági mechanizmusok helyett az élet- és hatásösszefüggések vizsgálata, a szellemtudományi tárgy egyedi létmódjának nem-analitikus hozzáférhetősége). Az előadás végül a szellemtörténeti irányzatok szellemfogalmának definíciós kérdéseivel foglalkozik.