előadó Sonkoly Gábor, Dr. habil.

A társadalmi gyakorlat szempontjából különbség van a tér és a terület között. Egy közösség, társadalom identitásának megfogalmazása során veszi birtokba a teret úgy, hogy a semleges kiterjedésből nevekkel és határokkal ellátott entitás: terület válik. A modern állam minden korábbinál szisztematikusabban sajátította ki a teret. Ezt a folyamatot nevezzük territorializációnak, amelynek történeti elemzésén keresztül könnyebben megérthetővé válik, hogy a hagyományos társadalmi gyakorlatokat hogyan váltották fel modern, a közösség helyett az absztrakt társadalomra és egyéniségében mind védtelenebbé váló individuumra alapozó identitás-konstrukciók, illetve miként fogalmazódott meg ezek kritikája az elmúlt évtizedekben a letűnt közösségek iránti nosztalgia intézményesülési kísérleteiben.