előadó Somlai Péter, MTA doktora szociológia

Nagyon sok fontos változás történt a 20. századitársadalmakban. Ezek egy része tudományos felfedezéskövetkezménye volt (mint például a penicilliné agyógyászatban), más része a tömegkultúra fordulatát jelentette(pl. a Beatles sikere nyomán a rock-zene megjelenése). Devoltak nehezebben megfigyelhető, hosszabb távon érvényesülőváltozások is. Az előadás népesedési, gazdasági és kulturálispéldákon keresztül mutat be ezek közül néhány fontosabbat.