A tudományt jórészt a társadalom tartja el, ám előfordul,, hogy állampolgárok nem értenek egyet a szaktudósok álláspontjával. Meg lehet, meg lehessen vitatni ezeket a kérdéseket? A tudós szakértő is - és a szakértőkben általában megbízunk. De ebből (vagy másból?) következik, hogy az állampolgárnak ne legyen semmi befolyása arra, hogy adóforintjaiból milyen tudományt tartanak el?

Milyen véleménykülönbségeket tűrjön, toleráljon, vagy támogasson a tudomány? Egyáltalán, van-e joga minősíteni nem tudósok világképét, nézeteit? Megjelenjenek ezek a kérdések az oktatásban? Miért? Miért ne? Monolitikus vagy pluralista tudományképet tanítsanak az iskolában? Mikor melyiket?

Írja meg véleményét!